جستجوی کتاب  
Skip Navigation Links
واگذاری مدیریت اجرایی نمایشگاه کتاب تهران به تشکل‌ها

تصویب واگذاری مدیریت اجرایی نمایشگاه کتاب تهران به تشکل‌های نشر
به نقل از  ایبنا :  
محمود آموزگار، سخنگوی شورای سیاستگذاری بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران درباره مصوبات این جلسه، اظهار کرد: در این جلسه تفاهمنامه امضا شده بین نمایندگان اتحادیه و تشکل‌های نشر با مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی مطرح شد و به تصویب شورای سیاستگذاری رسید. بر اساس متن این تفاهمنامه، کل مدیریت اجرایی نمایشگاه در یک پروسه 3 ساله به تشکل‌های نشر واگذار خواهد شد.
 وی افزود: به استناد صورت‌جلسه فوق مدیریت و اجرای کمیته‌های ناشران داخلی، ناشران بین‌الملل، فعالیت‌های علمی، فرهنگی و سرای اهل قلم، فعالیت‌های جنبی و اطلاع‌رسانی به صورت کامل به تشکل‌های نشر واگذار خواهد شد. درباره کمیته‌های مستندسازی، ارزیابی و روابط‌ عمومی نیز مصوب شد تا مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و تشکل‌های نشر به صورت مشترک به فعالیت بپردازند.
همچنین مصوب شد تا تشکل‌های نشر به‌صورت مؤثر در شورای برنامه‌ریزی، کمیته قراردادها، کمیته تشریفات، کمیته پشتیبانی، کمیته رفاهی، کمیته هماهنگی با نهادهای همکار و کمیته نظارت و ارزشیابی حضور داشته باشد. 
 آموزگار ادامه داد: موضوع ارائه بّن‌های دانشجویی و طلاب یکی دیگر از صورت‌جلسات امروز بود. در مورد بُن‌های دانشجویی و طلاب با توجه به این‌که نظر شورا مستلزم مشارکت دانشگاه و حوزه علمیه است، پیشنهاد شد که بُن‌ها به نام اشخاص صادر شود و صرفاً محدود به زمان برگزاری نمایشگاه باشد. همچنین تصمیم گرفته شد تا با همکاری ناشران و با استفاده از نرم افزارهای معین، مشخص شود بُن‌های اختصاص یافته صرف خرید چه کتاب‌هایی شده است تا از این طریق نظارت بیشتری بر توزیع بُن‌ها صورت گیرد. درباره بُن‌های مشارکتی با مؤسسات نیز مصوب شد تا به منظور بررسی دقیق‌تر دستورالعمل، کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های نشر، معاونت امور فرهنگی و شورای سیاستگذاری تشکیل شود و به بحث و کارشناسی درباره آن بپردازد.
کليه حقوق سايت محفوظ و متعلق به انجمن فرهنگي ناشران بين المللي ايرانيان است