جستجوی کتاب  
Skip Navigation Links
از امروز آغاز شد 93/12/02
ثبت نام بخش بين الملل بيست و هشتمين نمايشگاه كتاب تهران


به اطلاع كليه شركت كنندگان بخش بين الملل نمايشگاهكتاب تهران مي رساند ثبت نام اين بخش از تاريخ ٩٣/١٢/٠٢ تا ٩٣/١٢/١٤ انجام مي شود.لطفاً نسبت به تكميل فرم هاي مربوطه با توجه به دستور العمل هاى مندرج در جزوه اطلاعاتمقررات و رعايت زمانبندى هاى اعلام شده جهت ثبت نام در مهلت تعيين شده اقدام نماييد.

کليه حقوق سايت محفوظ و متعلق به انجمن فرهنگي ناشران بين المللي ايرانيان است